Ouders verdeeld over wegwerken leerachterstand

Ouders zijn verdeeld of scholen de zomervakantie moeten benutten om de leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen door de coronacrisis weg te werken. Ruim een derde stelt dat scholen de mei- èn zomervakantie moeten gebruiken om die achterstand weg te werken. Een vergelijkbaar aantal is het daarmee oneens. Dat hun kinderen een achterstand oplopen, staat voor ruim 40 procent van de ouders vast.

Dit blijkt uit een enquête van ouderorganisatie Ouders&Onderwijs en het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) onder ouders van kinderen in het primair en voorgezet onderwijs. Kassa besteedt hier vanavond aandacht aan.

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of de scholen na de meivakantie weer open mogen. Ze zijn inmiddels ruim een maand dicht. Als de scholen nog langer dicht blijven, zou het volgens de Onderwijsraad een mogelijkheid zijn om de zomervakantie te gebruiken om de leerachterstanden die veel leerlingen hebben opgelopen in te halen. In een advies aan het kabinet stelde de Onderwijsraad deze week voor om de zomervakantie bijvoorbeeld naar voren te schuiven of om die in te korten.

Schoolvakantie niet voor iedereen heilig

Ouders trekken hierover niet één lijn. Ook onderwijsexpert zijn het er niet over eens, blijkt uit een rondgang van Kassa. Terwijl de een zegt dat de zomervakantie zeker benut moet worden om achterstanden in te halen, zegt de ander dat dit niet goed is voor de motivatie.

Ouders die hun kinderen begeleiden bij het schoolwerk kunnen over matige motivatie meepraten. Een kwart heeft te stellen met  een kind dat er geen zin in heeft. Ruim een derde geeft aan veel moeite te hebben om zijn kind het schoolwerk te laten maken. Hoewel het merendeel van de ouders de inzet van hun leerkracht waardeert, heeft het contact via digitale leermiddelen, zoals videobellen en een online huiswerksysteem nadelen. Meer dan de helft van de ouders zegt dat zijn kind minder dan twee keer per week of soms zelfs helemaal geen contact heeft met de leerkracht.

Er zijn ook klachten van ouders met een vitaal beroep, zoals verpleegkundigen en artsen die gebruik maken van de noodopvang en van ouders die hiervan om een andere reden gebruik mogen maken voor de opvang van hun kind. 11 procent van deze ouders heeft meer opvang nodig dan ze krijgen. Hierdoor zij genoodzaakt om hun kind door iemand anders te laten opvangen of om minder te werken.   

De enquête van Ouders&Onderwijs en Kassa (BNNVARA) is ingevuld door 1859 ouders van het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten zijn representatief voor ouders met schoolgaande kinderen.

 Paul Rosenmöller van de VO-Raad (vereniging van scholen in het voorgezet onderwijs) schuift vanavond bij Kassa (BNNVARA) aan om verder te praten over de problemen in het onderwijs door de coronacrisis.

#PUblicaties @Linda, @Nederlands Dagblad en @ diverse regionale kranten, waaronder Noordhollands Dagblad en Leeuwarder Courant

Na de uitzending besteedden onder meer het AD, Nederlands Dagblad en regionale kranten, waaronder De Limburger en Stentor aandacht aan de reactie van onze gast Paul Rosenmöller van de VO-Raad op het rapport van de Onderwijsraad.

Het advies van de VO-Raad om de schoolachterstanden in het voortgezet onderwijs in te halen: ‘Kort de schoolvakantie in elk geval niet in, maar laat die liefst eerder beginnen, zodat leerlingen sneller met een nieuw schooljaar kunnen beginnen.’

Uitzending terugkijken? Klik hier.
Verslaggeving @Evelien Vehof

Hier vind je het volledige onderzoek van Ouders&Onderwijs en Kassa.