Pleegzorg onder druk door coronacrisis

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis. De spanningen lopen op onder andere omdat kinderen door de thuisquarantaine hun familieleden niet kunnen of mogen zien en ondersteunende zorg tijdelijk is stop gezet. Dat maakt de NVP bekend in consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) dat hier vanavond aandacht aan besteedt.

Dat het niet goed gaat in de pleegzorg blijkt ook uit een enquête van de NVP waaraan 400 pleeggezinnen deelnamen. Een kwart van de respondenten beoordeelt de situatie thuis met een 5 of lager.

‘Zowel pleegouders als pleegkinderen staan onder grote druk’, vertelt directeur Peter van der Loo van de NVP.  ,,Dat komt vooral door het wegvallen van de structuur en de veiligheid die school normaal biedt. We maken ons daar zorgen over. In het ergste geval kan de relatie met de pleegouders zo beschadigd raken dat kinderen overgeplaatst moeten worden.’ 

Een extra probleem voor pleeggezinnen is deze periode de onduidelijkheid die is ontstaan over de omgangsregeling. Veel pleegkinderen mogen of kunnen momenteel niet naar biologische familieleden toe. Bezoek brengt immers het risico corona te verspreiden met zich mee. Daarnaast is de gebruikelijke ondersteuning, zoals gezins-of individuele therapieën en dag- en logeeropvang deels komen te vervallen.

Dit alles komt de sfeer in huis niet ten goede. Met als gevolg dat veel pleegkinderen verergerde gedragsproblemen vertonen. De NVP pleit daarom voor extra hulp vanuit gemeenten, bijvoorbeeld op school:  ‘Het is dringend nodig dat scholen ook deze kinderen opvang aanbieden, zodat pleegouders ontlast worden en de relatie met het pleegkind niet op het spel komt te staan. Helaas gebeurt dat nog niet in alle gemeenten, horen wij van pleegouders.’ 

De pleegzorg staat verder onder druk door de toename van het aantal spoeduithuisplaatsingen en de groeiende behoefte aan acute pleegzorg. Uit een rondgang van Kassa onder pleegzorgorganisaties blijkt dat die nu daarom bestaande pleegouders benaderen met de vraag of zij bereid zouden zijn om tijdelijk extra kinderen op te vangen. In Groningen en Gelderland is de nood zo hoog dat ook wordt gezocht naar nieuwe pleegouders. Vorig jaar nog maakte Pleegzorg Nederland bekend jaarlijks 1000 pleeggezinnen te kort te komen. ,Hoe minder pleeggezinnen, hoe groter de kans op een minder goede match en een voortijdige afbreking van de plaatsing, stelt de NVP bezorgd.

De enquête van de NVP is uitgevoerd is samenwerking met de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) en het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR). 

Er zijn in Nederland op dit moment circa 16.000 pleeggezinnen.

Jeugdzorg Nederland schuift vanavond bij Kassa (BNNVARA) aan om verder te praten over de problemen in de jeugd-en pleegzorg.

Uitzending terug kijken? Klik hier
Verslaggeving @Evelien Vehof

#PUblicaties @DeTelegraaf