Huurder vrije sector laat massaal geld liggen

Tienduizenden huurders in de vrije sector laten geld liggen omdat ze er niet van op de hoogte zijn dat ze via de Huurcommissie een lagere huurprijs kunnen bedingen. Vorig jaar gingen slechts 113 huurders naar de Huurcommissie om hun huurprijs te laten toetsen, zo blijkt uit een analyse van uitspraken van de Huurcommissie door de Woonbond en Kassa.

Niet op de hoogte van de mogelijkheden
Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld. Gemiddeld met 278 euro. Uit een aanvullende enquête van Kassa en de Woonbond blijkt dat ruim 90 procent van het aantal respondenten niet op de hoogte is van de mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector. Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.

Eerste zes maanden huurprijs toetsen
Vrije sector huurders kunnen de eerste zes maanden na ondertekening van het huurcontract hun huurprijs laten toetsen. Als de huur na bijstelling onder de liberalisatiegrens (710,68 euro) uitkomt, is de woning een zogeheten gereguleerde, sociale sector woning geworden en kunnen huurders voor huurtoeslag in aanmerking komen. En ook de huurverhoging is aan strikte regels gebonden.

Als de huurprijs weliswaar te hoog blijkt te zijn maar boven de liberalisatiegrens uitkomt, blijft deze hetzelfde. In 24 van de uitspraken was dit het geval. “Dat is zuur voor de huurders. Want de huurprijs bleek bij deze bewoners tot ruim 800 euro te hoog op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) dat de Huurcommissie gebruikt om de huurprijs te toetsen”, zegt Marcel Trip van de Woonbond. “Dit systeem werkt in de hand dat verhuurders ongelimiteerd torenhoge huren kunnen vragen.”

Huurbescherming
De Woonbond pleit er daarom voor ook huurprijsbescherming in de vrije sector te introduceren door het WWS ook voor deze woningen te laten gelden. Ook zouden verhuurders verplicht moeten worden huurders te wijzen op de mogelijkheden van de Huurcommissie.

Vrije sector huurders zouden bovendien net zoals sociale huurders de mogelijkheid moeten hebben om de kwaliteit van het onderhoud van hun woning en de hoogte van de servicekosten te laten toetsen.

Het persbericht dat ik schreef naar aanleiding van onze uitzending hierover werd goed opgepakt door andere De Telegraaf, het AD en Plus Magazine.

Uitzending terug zien? Klik hier.