Nadelige KIFID-uitspraak voor klanten ABN Amro die te veel rente betaalden over hun doorlopende krediet 

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft een zeer nadelige uitspraak gedaan voor klanten van ABN AMRO die te veel rente betaalden over hun doorlopende krediet met variabele rente. 

De commissie is – in tegenstelling tot meerdere deskundigen die het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) het afgelopen jaar heeft geraadpleegd – van oordeel dat klanten van de bank niet gecompenseerd hoeven te worden voor de gemiste zogenoemde rente-op-rente. Daarmee wordt bedoeld dat over een kleinere schuld rente zou zijn betaald als de juiste lagere rente in rekening was gebracht.

Stichting Geldbelangen: ‘Dit druist in tegen alle financiële logica’

‘De Geschillencommissie ziet geen juridische reden om deze bank te verplichten om wel rekening te houden met rente op rente’, zo staat in de uitspraak te lezen. 

Opmerkelijk genoeg compenseren andere banken, zoals Crédit Agricole Consumer Finance en de Rabobank wel rente-op-rente. ABN AMRO besloot dit niet te doen via haar compensatieregeling die is opgesteld samen met Consumentenbond Claimservice. 

Uit uitzendingen van Kassa (BNNVARA) bleek dat klanten van de bank hierdoor duizenden euro’s konden mislopen. Dit effect werd versterkt doordat de bank tot voor kort weigerde om de te veel betaalde rente over de hele looptijd van het krediet te compenseren, maar rekende vanaf 2008, terwijl er ook mensen zijn met kredieten die al liepen voor die tijd.

Op dit laatste punt is de bank onlangs wel teruggekomen. De bank compenseert nu vanaf  2001 en heeft daar 90 miljoen euro extra voor uitgetrokken. 

Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen die al sinds 2016 samen met Kassa aandacht vraagt voor de problemen met deze kredieten is bijzonder teleurgesteld over de KIFID-uitspraak. Volgens hem druist de uitspraak om geen rente-op-rente te vergoeden in tegen alle financiële logica.

‘KIFID is hier puur met juridische oogkleppen op bezig geweest om de bank de hand boven het hoofd te houden. Aangezien deze compensatieregeling ook negatieve gevolgen kan hebben voor de compensatieregelingen van andere banken zal ik alles in het werk stellen om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep’, aldus Goedhart.

#PUblicaties onder meer @FD

Uitzending terug kijken? Klik hier.