Ferroli-ketels blijven voor problemen zorgen

Anderhalf jaar geleden liet Kassa zien dat in Nederland zo’n 150.000 gevaarlijke cv-ketels van het merk Ferroli hangen die woningbranden kunnen veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besloot na langdurig onderzoek dat de fabrikant een thermische voorziening moet aanbrengen die de ketels uitschakelt bij oververhitting. Maar die is nog steeds niet beschikbaar, terwijl de calamiteiten blijven binnen stromen bij Kassa. Hoe is dat mogelijk?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceerde inmiddels bijna een jaar geleden een nieuw bericht met daarin een niet mis te verstane boodschap: ‘De fabrikant moet bij alle nog in gebruik zijnde (en traceerbare) ketels een voorziening aan (laten) brengen die ervoor zorgt dat de ketel uitschakelt bij oververhitting. Ook heeft de NVWA de fabrikant opgedragen om alle bezitters van AGPO Ferroli cv-ketels (het gaat om de types Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux) te waarschuwen goed en tijdig onderhoud te verrichten op basis van de laatste versie van de onderhoudsvoorschriften.’

Op de website van Ferroli staat echter dat deze voorziening niet verplicht zou zijn. Het bedrijf stelt: ‘Ferroli hecht eraan te benadrukken dat het aanbrengen van deze voorziening een extra veiligheidsoptie is. Het aanbrengen van deze sensor is niet verplicht en ook niet vereist voor een veilig gebruik van de betreffende cv-ketel.’

Sinds het bericht van de NVWA zijn bij de redactie van Kassa vier gevallen van smeltschade bekend waarbij bewoners een woningbrand konden voorkomen door de ketel uit te schakelen. En dat is waarschijnlijk slechtst het topje van de ijsberg omdat de brandweer niet registreert waardoor woningbranden ontstaan. 

Veel bewoners laten weten niet te begrijpen waarom hun woningcorporatie deze gevaarlijke ketel laat hangen. Ook vragen zij zich af wanneer de toegezegde thermische voorziening eindelijk beschikbaar is. Reden voor Kassa om een bezoekje te brengen aan Ferroli in Breda. En we belden ook maar weer eens naar de NVWA. De toezichthouder zegt immers toe te zien op de ontwikkeling van de thermische voorziening.

“De voorziening is ‘bijna’ klaar”, zeggen zowel Ferroli als de NVWA. Een woordvoerder van Ferroli: “Voor het begin van het nieuwe seizoen leveren wij deze aan de onderhoudsbedrijven, zodat zij ze kunnen installeren maar alleen als mensen dat willen.” Dat laatste klopt dus niet. De NVWA heeft Ferroli inmiddels aangesproken op de foutieve tekst op haar website en bevestigt dat de thermische voorziening verplicht is en gratis geleverd moet worden door Ferroli. 

Onafhankelijk technisch expert Peter Coppes vindt het schandalig dat de fabrikant mensen misleidt door te zeggen dat deze voorziening niet verplicht zou zijn. Hij blijft bij zijn standpunt: “Weg met die rommel. Dit is een levensgevaarlijke ketel die mensen zo snel mogelijk moeten laten vervangen.” Ook Breman, het grootste onderhoudsbedrijf herhaalt: “De veiligheid van dit toestel is onbeheersbaar, goed onderhoud kan deze problemen niet voorkomen.”

Oproep

Houden jullie ons op de hoogte of Ferroli haar beloftes waarmaakt? En meld het ons vooral wanneer zich calamiteiten hebben voorgedaan. We houden graag vinger aan de pols.

Terugkijken? Klik hier.