Dagvaarding Reiswerk Pensioenen kan leiden tot hausse aan claims

Een unieke rechtszaak tegen pensioenfondsen PGB en Reiswerk Pensioenen om de ingestelde extreme pensioenkortingen van tien tot bijna twintig procent terug te krijgen, kan tot grote vertragingen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.  

Mogelijk kan straks iedereen die te maken heeft gehad met een pensioenverlaging, of hiermee te maken krijgt, compensatie vragen aan de rechter. Het omzetten van pensioenovereenkomsten naar het nieuwe stelsel kan door deze zaak ook in gevaar komen. Dat heeft hoogleraar pensioenrecht en advocaat Hans van Meerten verteld aan Kassa, dat hier vanavond aandacht aan besteed.

Korting ‘mag niet zomaar’

Medewerkers uit de reisbranche van zestig jaar of ouder die pensioen opbouwden bij ‘Reiswerk Pensioenen’ hebben een korting van 9 procent voor hun kiezen gehad nadat PGB het noodlijdende fonds overnam. Wie jonger is, leverde zelfs bijna 20 procent in van zijn opgebouwde pensioenrechten.En dat mag niet zomaar volgens Van Meerten. In zijn dagvaarding waaraan hij momenteel de laatste hand legt, betoogt hij dat pensioenrechten eigendomsrechten zijn waaraan je niet mag morrelen zonder toestemming van het individu. Zeker niet als mensen met een disproportionele verlaging van hun pensioenrechten te maken krijgen, zoals de deelnemers van Reiswerk Pensioenen. De advocaat baseert zich hierbij op uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

Zaak met argusogen gevolgd

De zaak wordt met argusogen gevolgd in de pensioenwereld. Want ons pensioenstelsel steekt heel anders in elkaar volgens de pensioensector. Dat is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel waarbij sprake is van aanspraak op pensioenen en niet van eigendom.EU rechtelijk ligt het echter anders. Als de rechter concludeert dat inderdaad sprake is van buitenproportionele inmenging van eigendomsrechten, kan dit volgens Van Meerten verstrekkende gevolgen hebben. In dat geval zullen mogelijk niet alleen de deelnemers van Reiswerk Pensioenen gecompenseerd moeten worden voor hun pensioenverlies. ‘Mijn inzet is dat iedereen die met een buitenproportionele pensioenkorting te maken heeft gehad, of daarmee te maken krijgt, straks compensatie kan vragen aan de rechter. En dat zou zomaar kunnen gaan om heel veel mensen want de verwachting is dat in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel steeds meer kleinere pensioenfondsen worden overgenomen door grotere fondsen die er beter voor staan. Met als gevolg een pensioenkorting voor de deelnemers van het overgenomen fonds.’  

Het kan volgens Van Meerten zelfs tot gevolg hebben dat bestaande pensioenovereenkomsten niet zomaar veranderd en overgezet kunnen worden naar het nieuwe stelsel als mensen dat zelf niet willen. ‘Want ook dat is een inmenging van het eigendomsrecht. De Europese regelgeving zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat er een einde komt aan de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds, zodat mensen zelf hun pensioenfonds kunnen kiezen. Dat sluit ook aan bij de grote maatschappelijke onvrede, bijvoorbeeld over het klimaat.’ 

500 deelnemers sloten zich al aan

Bij de collectieve claim van Van Meerten hebben zich inmiddels circa 500 deelnemers van Reiswerk Pensioenen aangesloten. In totaal telt het fonds 32.000 deelnemers. Het voormalig bestuur van Reiswerk Pensioenen laat weten dat de overname nodig was om de reispensioenen ook voor de toekomst voldoende te kunnen waarborgen. Volgens de toezichthouder, De Nederlandse Bank, is bij de overname voldaan aan de eisen die de Pensioenwet stelt.De verwachting is dat de nieuwe Pensioenwet ingaat vanaf 1 januari 2023. Op uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Geleidelijk moeten in die periode de rechten worden overgezet.

#PUblicaties @Telegraaf en ook @Nederlands Dagblad en @Reformatorisch Dagblad

Bart van Kent (SP) stelde Kamervragen nav de uitzending.

Uitzending terug kijken? Klik hier.