ABN Amro zet ondernemer in coronatijd klem met wurgkrediet

Honderden ondernemers verkeren in zware financiële problemen omdat het ze door teruglopende inkomsten niet meer lukt om de torenhoge rentes over hun ondernemerskrediet te betalen. De bank heeft een tijdelijke rentestop aangeboden vanwege de coronacrisis, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Het gaat om al jaren lopende ondernemerskredieten die door deskundigen ‘wurgkredieten’ worden genoemd.   

Dit blijkt uit klachten die bij het consumentenprogramma Kassa en de organisatie Shureluck, die ondernemers bijstaat, binnenkomen. Ondernemers geven aan dat ABN Amro de rente-afschrijvingen gewoon door laat gaan, omdat de rente in een later stadium ‘nu eenmaal toch betaald moet worden’. Als de vordering uit handen is gegeven aan een incassobureau krijgen ABN Amro klanten te horen dat zij om deze reden geen gebruik kunnen maken van de uitstelregeling. De rentestop van de bank gold voor de periode april tot en met september.

Het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) besteedt hier vanavond uitgebreid aandacht aan.

Uit onderzoek van Kassa en Shureluck blijkt dat de rente die ABN Amro rekent veel te hoog is. Veel ondernemers geven aan hierdoor onder bijstandsniveau terecht te komen. Aflossen lukt al helemaal niet waardoor ze al soms al meer dan twintig jaar vastzitten aan dit wurgkrediet.  

Bank gaat niet mee in uitstel rente en aflossing

De rente die ondernemers betalen, bedraagt vanaf 2008, 10,5 procent, en blijft vanaf dat moment onverminderd hoog. ‘Omdat de Europese Centrale Bank de marktrente vanaf 2008 juist fors verlaagde, had ABN Amro dat ook moeten doen’, stelt directeur Frank Jansen van Shureluck.

In plaats daarvan kiest de bank ervoor om de opslag die ondernemers betalen vanaf 2008 juist fors te verhogen. Deze kostenopslag en winstmarge maakt deel uit van de berekende rente.Ondernemers waarmee Kassa sprak hebben hierdoor in het ergste geval tot 80.000 euro teveel rente betaald afhankelijk van de looptijd en hoogte van de lening, blijkt uit berekeningen.  ‘Terwijl de marktrente daalde, liet ABN Amro de kosten- en winstmarge synchroon stijgen’, aldus Jansen.’ De bank verdient daarmee 1,5 miljard euro per jaar extra. Dat loopt in twaalf jaar tijd op naar 18 miljard euro.’

De bank laat na klanten te informeren over de hoogte van deze kosten, terwijl ze dat volgens haar eigen voorwaarden wel zou moeten doen. Het enige wat de klant te zien krijgt op zijn rekeningafschriften is een rentepercentage zonder onderbouwing.

Shureluck staat inmiddels ruim 400 ondernemers bij die door ABN Amro in de problemen terecht zijn gekomen. De organisatie heeft het advocatenkantoor Birkway ingeschakeld om een procedure tegen de bank te starten om de teveel betaalde rente terug te eisen van de bank. Advocaat Michiel van Eersel heeft goede hoop de procedure te winnen: ‘ABN Amro heeft geen goede verklaring voor haar rentebeleid en heeft heel wat uit te leggen.’

ABN Amro kwam eerder in opspraak vanwege de hoge rentes op consumptief krediet waarover nu een klacht in behandeling is bij de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Vooruitlopend op die uitspraak maakte Consumentenbond Claimservice onlangs bekend de mogelijkheid van een miljoenenclaim te onderzoeken.

Opmerkelijk genoeg kunnen ondernemers met een geschil over oudere overeenkomsten niet terecht bij het Kifid voor laagdrempelige geschillenbeslechting. Dat komt omdat de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering pas in juli 2018 in werking is getreden

ABN Amro geeft aan dat de rente op ondernemerskredieten niet vergelijkbaar is met de rente op consumptieve kredieten. Wie problemen heeft met de rentebetalingen moet contact opnemen met de bank om tot een oplossing te komen. 

#PUblicaties @BNR, @De Financiële Telegraaf, Omroep Brabant en @Financieel Management

Uitzending terug kijken? Klik hier