ABN Amro probeert via rechtzaak onder miljoenenclaim uit te komen

ABN Amro hoopt via de civiele rechter te ontkomen aan een kredietclaim van Consumentenbond Claimservice. De procedure van de wederpartij wordt opmerkelijk genoeg betaald door de bank. Dit blijkt uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) dat hier vanavond uitgebreid aandacht aan besteedt.

De rechter moet zich via deze weg opnieuw buigen over de vraag of de bank een woekerrente heeft berekend over haar doorlopende kredieten, zoals deze week bleek uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Volgens Consumentenbond Claimservice hebben circa 80.000 ABN Amro -klanten zo’n krediet. En daar komen de betaalrekeningen nog bij waarop mensen rood stonden tegen een te hoge rente. De totale schadelast loopt in de miljoenen euro’s.

De betreffende klant wordt vertegenwoordigd door een advocaat van Sieben Advocaten. Deze klant heeft naar schatting 9000 euro teveel rente op roodstaan betaald, blijkt uit berekeningen die Stichting Geldbelangen maakte voor het programma Kassa.

De klant kan niet bij het Kifid terecht, omdat hij zijn klacht daar in 2016 heeft ingetrokken. Volgens het reglement van het Kifid kun je dan niet opnieuw een klacht indienen. 

ABN Amro bevestigt dat zij de proces- en advocaatkosten van de klant zal vergoeden vanwege het principiële karakter van de zaak voor de bank. De bank benadrukt dat partijen bepaalde procedurele afspraken hebben gemaakt, maar dat ABN Amro in de zaak verder geen invloed heeft op de inhoudelijke behandeling en in te nemen standpunten door (de advocaat van) de klant. Deze afspraak zou een aantal weken voor de uitspraak van het Kifid gemaakt zijn.

Advocaat financieel recht Harm Jan Tulp (Yspeert advocaten) noemt het een opmerkelijke gang van zaken dat ABN Amro deze procedure betaalt. ‘Dit doet de bank alleen als zij een heel groot belang heeft. Het is niet verboden, maar het roept wel vragen op. Een gratis lunch bestaat niet en het is de vraag wat de bank voor dit cadeautje terug wil hebben. Als er geen openheid over de voorwaarden wordt gegeven, wekt dat de schijn dat deze klant voor het karretje van de bank wordt gespannen.’

Ook als de klant in het gelijk wordt gesteld, kan de bank in beroep gaan en het geschil uitvechten tot aan de Hoge Raad. ‘Mogelijk wil de bank wachten met compenseren totdat er een duidelijke uitspraak is gedaan. Dat zou in slechtste geval nog wel tien of twaalf jaar kunnen duren.’ 

Directeur Stef Smit van Consumentenbond Claimservice zegt dit een bijzondere gang van zaken te vinden en stevig met de bank te willen onderhandelen. ‘Wij hopen nog steeds dat het lukt om de bank via bemiddeling tot compensatie te bewegen’. 

Bij het Kifid zullen ABN Amro -klanten met een kredietklacht volgens de uitgezette lijn van de Commissie Beroep worden behandeld. Indien blijkt dat mensen te veel rente hebben betaald, moet de bank via deze weg mensen compenseren. Maar dan moet elke klacht wel eerst individueel worden behandeld. Wie zijn klacht niet goed motiveert, kan een compensatie mislopen. 

Uitzending terug kijken? Klik hier

Henk Nijboer (PvdA) stelde pittige Kamervragen